FAQ

Kdo je zřizovatel a správce Portálu?
Portál je zřízen Letištěm Praha, a.s. Spravující organizační jednotkou je Správa a strategie bezpečnosti, kancelář Bezpečnostní administrativy.
K čemu slouží Portál?
Portál slouží k podání žádosti o letištní IDC, Vjezdové povolení a další karty vydávané kanceláří Bezpečnostní administrativou.
Kdo může Portál pro podání žádosti využít?
Portál využívají Oprávněné osoby, které k tomu byly určeny jednatelem společnosti vykonávající činnost v areálu Letiště Praha.
Co mám dělat, když nejsem Oprávněná osoba, ale chtěl bych portál využít?
V takovém případě je nutné kontaktovat kancelář Bezpečnostní administrativy a postupovat podle Průvodce pro Oprávněné osoby.
Jsem oprávněná osoba a nevím, co to znamená nebo už nechci být Oprávněná osoba.
V takovém případě je nutné neprodleně kontaktovat Bezpečnostní administrativu a postupovat podle Průvodce pro Oprávněné osoby.
Jsem Oprávněná osoba a nemohu se přihlásit do Portálu. Co mám dělat?
V případě, že jste si jistý/á, že zadáváte správné přihlašovací údaje, kontaktujte kancelář Bezpečnostní administrativy Letiště Praha.
Je stále možné podat žádost o IDC v papírově formě?
Není. Letiště Praha plní stanovené ekonomické a ekologické cíle a proto již není možné podávat žádosti v papírové formě.
Co mám dělat, když potřebuji vydat identifikační kartu, ale nejsem Oprávněná osoba?
Kontaktujte Oprávněnou osobu Vašeho zaměstnavatele, která Vaší žádost vyplní a nechá zpracovat.
O jaké druhy karet lze žádat?
Prostřednictvím Portálu se žádá o všechny karty vydávané kanceláří Bezpečnostní administrativy.
Jak poznám, jako Oprávněná osoba, o které druhy karet mohu žádat?
Každá oprávněná osoba vidí pouze ty žádosti, o které je oprávněná žádat. V případě, že potřebujete vydat jiný druh karty, je nutné aktualizovat oprávnění podle Průvodce pro oprávněné osoby.
Když byla moje žádost schválena, znamená to, že si identifikační kartu vyzvednu bez předložení dokladů?
Ne. Stále je nutné předložit Doklad platného bezpečnostní školení, Doklad o spolehlivosti, pořídit aktuální průkazové foto a načíst biometrické údaje. Proces bude ovšem jednodušší a rychlejší. K výdeji identifikační karty se dostaví pouze osoby, kterým bude žádost schválena a připravena v systému.
Co vše potřebuji k výdeji identifikační karty?
Kromě žádosti, která bude vystavena Oprávněnou osobou prostřednictvím Portálu, je nutné při výdeji identifikační karty doložit Doklad o spolehlivosti ÚCL, Doklad o absolvování příslušného bezpečnostního školení a doklad totožnosti (Občanský průkaz nebo pas).
Co je Doklad o absolvování bezpečnostní přípravy a jak ho získám?
Certifikát získáte po úspěšném absolvování příslušného bezpečnostního školení. Více informací naleznete v záložce „Užitečné odkazy“ v odkazu Školící a výcvikové centrum.
Co je Doklad o spolehlivosti a jak o něj mohu požádat?
Doklad o spolehlivosti vydává Úřad pro civilní letectví na základě prověření žadatele dle zákona. Více informací naleznete v záložce „Užitečné odkazy“ v odkazu Úřad pro civilní letectví. 
Jaké doklady totožnosti mohu předložit při výdeji ID karty?
V kanceláři Bezpečnostní administrativy je nutné prokázat se platným občanským průkazem nebo pasem. Cizí státní příslušníci mohou předložit pouze cestovní pas.
Je možné se při výdeji ID karty prokázat náhradním dokladem totožnosti nebo dokladem povolení k pobytu?
K výdeji ID karty není možné akceptovat náhradní doklad totožnosti (tj. vydaný například při ztrátě). V tomto případě je nutné s vystavením ID karty vyčkat do chvíle, kdy žadatel bude disponovat novým platným dokladem totožnosti (tj. občanským průkazem nebo pasem).
V případě občanů cizích států není možné přijmout povolení k pobytu. 
 
Jak se dozvím, že moje ID karta je připravená k vyzvednutí?
O rozhodnutí Bezpečnostní administrativy, zda identifikační kartu vydat či nevydat, bude informována Odpovědná osoba, která žádost podala.
Kdy a kde si mohu ID kartu vyzvednout?
ID karty vydává kancelář Bezpečnostní administrativy. V záložce „Kontakt“ naleznete mapu s vyznačeným umístěním Kanceláře Bezpečnostní administrativy. Provozní doba přepážek je každý pracovní den 07:00 – 14:30.
Jak mohu uhradit poplatek za výdej ID karty?
V kanceláři Bezpečnostní administrativy je možné platit hotově nebo kartou. Platba vždy proběhne v korunách. Platba v eurech nebo jiné cizí měně není možná. 
Co dělat v případě, že Portál nefunguje a nebo se chová nestandardním způsobem?
V takovém případě do Portálu nezadávejte žádné informace a neprodleně informujte Bezpečnostní administrativu Letiště Praha.
Co dělat v případě, že došlo ke ztrátě ID karty?
Ztrátu ID karty je nutné neprodleně nahlásit bezpečnostnímu dispečinku na telefonním čísle 220 11 1000 nebo osobně na Služebním vchodu č. 21 (vedle provozovny KFC mezi Terminály 1 a 2). Oprávněná osoba vyplní žádost o ID kartu standardním způsobem a následně si lze vyzvednout kartu na přepážce Bezpečnostni administrativy po předložení občanského průkazu a nebo pasu. 
Jak mohu kontaktovat Bezpečnostní administrativu v případě, že potřebuji pomoc, poradit nebo nahlásit problém?
Bezpečnostní administrativu můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na této internetové stránce.