Aktuality

1
Přehled otázek a odpovědí k plošné výměně IDC
 • ​​​​​Plošná výměna ID karet probíhá v termínu 1. 1. 2023 až 30. 9 2023.
 • V průběhu roku 2023 jsou v platnosti dva vzory ID – stávající a nový vzor.
 • Výměna vzorů je dána platnou legislativou a letiště je povinné toto uskutečnit alespoň jednou za 5 let.

Jak se pozná nový vzor ID karty?

 • Vzor IDC je tištěný horizontálně, toto jej činí jednoduše odlišitelným.
 • Vzor IDC obsahuje PRG No.
 • Jedná se o unikátní identifikátor fyzické osoby, který je přidělován Bezpečnostní administrativou.
 • Karta obsahuje i zaměstnanecké číslo (Company No.), které je volitelné.
 • Vzor ID může obsahovat Doplňkové písmeno „E“.
 • Prostor pod fotografií obsahuje označení vzoru „ID23“

O jaký vzor karty se žádá?

 • Od 1. 1. 2023 je možné žádat pouze o nový vzor karty.
 • Vydání starého vzoru je možné pouze v případě poškození nebo ztráty ID karty.

Jsou barvy nových karet stejné jako u starého vzoru?

 • Barvy na kartách nazýváme „zóny“. U většiny karet zóny zůstávají bez změny.
 • Novinkou je zelené IDC (nebo také ID6) nahrazuje stávající ID barvy modro-bílé.
 • Neveřejný prostor Terminálu 1 je nyní v červené zóně (do roku 2022 modrá zóna). Vstupovat mohou držitelé karet vzoru ID1 nebo ID2.

Jak se bude o nový vzor ID karty žádat?

 • O nový vzor ID karty je možné požádat výhradně elektronicky prostřednictvím nového Portálu IDC.
 • Žádost vyplňuje oprávněná osoba za společnost zaměstnance.
 • Více o Portálu IDC naleznete na https://idc-portal.prg.aero/

​​​​​​​Jaké dokumenty je potřeba předložit při výměně ID karty za nový vzor?

 • Bezpečnostní administrativa Letiště Praha má povinnost při výměně ověřit aktuálnost všech informací.
 • Při výměně je potřeba předložit:
  • platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas
  • certifikát o absolvování bezpečnostního školení v potřebném rozsahu pro daný vzor ID karty
  • Doklad o spolehlivosti s platností odpovídající požadavkům pro daný vzor ID karty
  • případná další školení (MMP atd.)
  • původní ID karta

Kdo si může vyzvednout nový vzor ID karty?

 • Dostavit se k výdeji ID karty může osoba, jejíž žádost o ID kartu byla schválena a oprávněná osoba obdržela e-mailovou notifikaci, že karta je připravena k vyzvednutí.

Kdy si můžu vyzvednout novou ID kartu?

 • V zájmu hladkého průběhu výměny byl vypracován harmonogram. V určeném termínu mají zaměstnanci daných společností možnost online rezervace na konkrétní den a čas.
 • Online rezervaci je možné provést zde: https://rezervace.prg-aero.qtcloud.cz/